تخفیف ویژه!
کد شناسه :34234

نقش پنهان

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

من یک ایرانی تمام عیارم. فکر می کنم باید شریک غم دیگران باشم و شادی دیگرانمربوط به خودشان است. رفتن به مجلس ختم را ضرروری می دانم ولی حضور در مجلس عروسی را نه. وقتی قتلی اتفاق می افتد، مرگ برایم جذابیت بیشتری پیدا می کند. برای همین احمدخان را فرستادم بالای دار. بالای دار نه. عرصه را بهش تنگ کردم تا خودکشی کند.