تخفیف ویژه!
کد شناسه :34196

تاریخ بیهقی

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب تاریخ بیهقی : محمد بن حسین بیهقی مکنی به ابوالفضل در سال 385 قمری در حارث آیاد بیهق متولد شد. مقدمات علوم را در حارث آباد و نیشابور فراگرفت. به زبان عربی تسلط یافت. خطی خوش داشت. به بینش نوینی در تاریخ نگاری دست یافت. مورخ شد. با برخی از پادشاهان سلسله غزنوی همچون سلطان محمود، جلال الدوله ابواحمد محمد بن محمود، سلطان مسعود، شهاب الدین ابوالفتح و... معاصر بود و...