حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :20489

مبانی بازارها و نهادهای مالی

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب مبانی بازارها و نهاد های مالی - بخشی از متن - در اقتصاد مبتنی بر بازار، تخصیص منابع اقتصادی برآمد بسیاری تصمیمات خصوصی است. قیمت ها علایمی در اقتصاد مبتنی بر بازار هستند که منابع اقتصادی را به بهترین کاربرد راهنمایی می کنند. در این کتاب هدف ما توجه به یک بخش از بازار عوامل، یعنی بازار دارایی های مالی یا ساده تر بگوییم، بازار مالی است. این کتاب در زمینه اقتصاد به بررسی واسطه های مالی و نوآوری های مالی، نقش دولت در بازار مالی، نهادهای سپرده پذیر، واسطه های غیر مالی سپرده پذیر و صندوق های بازنشستگی می پردازد.