تخفیف ویژه!
کد شناسه :2076

عكاسي و سينما

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

تفكردربارهي ارتباط ميان رسانه ها تامل درباره ي ساز و كار مشترك آنهاست. اما اين تنها بخشي از قضيه را آشكار خواهد كرد. هر چقدر كه عكاسي و سينما وابسته به ايجاد تاثرات بصري از جهان باشند، به همان مقدار به موضوع نياز دارند. مي توان گفت اين دو رسانه به خودي خود و سواي سوژه هيچ اند. ارزش آنها با تصاويري كه ارائه مي كنند ارزيابي مي شود. با اين نگرش ، جدا كردن اين دو موضوع كه عكاسي و سينما چه هستند و ما از عكاسي و سينما چه مي خواهيم ناممكن مي شود. كريستيان متس، نظريه پرداز سينما در اين مورد مي گويد: عكاسي و سينما ساختار تكنيكي مشابهي دارند، اما رابطه ي آنها با زمان، كادربندي و شيئيت متفاوت است. عكس به شكل غير قابل انكاري متعلق به گذشته است، در حالي كه فيلم در زمان حال مشاهده آشكار مي شود.