تخفیف ویژه!
کد شناسه :33866

لطفا مدیر موفقی باشید

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

لطفا مدیر موفقی باشید! : در این دستنوشته که ابتدا، تحقیقی و سپس آموزشی است سعی کردیم که مطالب را از صورت کلیشه‌ای خارج و به گونه‌ای قابل‌فهم درآورده و با آوردن حکایات و احادیث و آخرین پدیده‌های علمی، به بیانی بسیار ساده و روان و مفهوم، اول مدیریت بر خویشتن خویش را آموخته و به کمک علم روان‌شناختی آن را در ذهن خواننده نهادینه کنیم و...