تخفیف ویژه!
کد شناسه :42705

شرح شوق (شرح و تحلیل اشعار حافظ)(5جلدی)

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

«پیشگفتار» دفتر پیش روی؛حاصل کاری است که قریب به یک ربع قرن خواه به صورت پیوسته و خواه گاه و بیگاه؛ اشتغال این کمترین جوینه ادب این مرز و بومو ارادت کوش خواجه شیراز بوده؛ هرچند در این مدت چندان چیزی درباره او برون نداده تا شمار حافظ پژوهان گرامی جای یا نام گیرد؛ گو نماند زمن این نام‌، چه خواهد بودن؟ به هر روی بهتر دیدم حرف و درد خود را به جمله و یکجا درد میان گذارم. اگر عمر تا کنون وفا کرده، از بخت شکر دارم و از روزگار هم.