تخفیف ویژه!
کد شناسه :42705

شرح شوق (شرح و تحليل اشعار حافظ)(5جلدي)

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

«پيشگفتار» دفتر پيش روي؛حاصل كاري است كه قريب به يك ربع قرن خواه به صورت پيوسته و خواه گاه و بيگاه؛ اشتغال اين كمترين جوينه ادب اين مرز و بومو ارادت كوش خواجه شيراز بوده؛ هرچند در اين مدت چندان چيزي درباره او برون نداده تا شمار حافظ پژوهان گرامي جاي يا نام گيرد؛ گو نماند زمن اين نام‌، چه خواهد بودن؟ به هر روي بهتر ديدم حرف و درد خود را به جمله و يكجا درد ميان گذارم. اگر عمر تا كنون وفا كرده، از بخت شكر دارم و از روزگار هم.