حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :33286

کلبه هوش

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

این وسیله بازی و سرگرمی برای گروه سنی 1تا 4 سال می باشد و هدفآن برانگیختن حواس کودک و ایجاد هماهنگی بین چشم هاو دست ها و استفاده از اشکال مختلف با تنوع رنگی زیبا کودک را تشویق می کند که با دقت و تمرکز خود حفره مربوط به هر قطعه را پیدا کرده و هر کدام از قطعات را درون حفره مخصوص به خود بیاندازد، با این توضیح که هر قطعه فقط در محل مخصوص به خودش قرار می گیرد.