تخفیف ویژه!
کد شناسه :42582

کشف الحقایق

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب کشف الحقایق : این کتاب مهم ترین تالیف نسفی، عارف قرن هفتم هجری، است که به نثری روان و فصیح نوشته شده و یکی از آثار مهم عرفانی و ادبی این قرن به شمار می رود. این کتاب در اصل مشتمل بر یک مقدمه و ده رساله و یک خاتمه بوده، ولی نسخه موجود فقط مشتمل بر یک مقدمه و هفت رسالهاست و کتاب حاضر نیز محتوی همان است و...