حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :1775

کمی زندگی کن

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

فهرستی از امور و جنبه های مختلف زندگی خود تهیه کنی. لیستی از مواردی که به شما شادی و لذت می دهند و نکاتی که حال شما را بد میکنند، ببینید می خواهید واقعا چه چیزی تغییر کند. درباره ی کارتان فکر کنید، آیا کاری انجام می دهید که شما را واقعا هیجان زده و علاقمند کند؟ با خودتان رو راست باشید. از شم خود تبعیت کنید. خوب زندگی کنید. از پیگیری اهدافی که نه تنها دستیابی به آنها غیر ممکن، بلکه همراه با سختی با سختی است و لذتی نیز در میان نیست، دست برداری. به راه های دیگری فکر کنید و فراموش نکنیدکه دلیلی وجود ندارد که زندگی را خیلی سخت بگیری، باید کمی هم زندگی کنید.