تخفیف ویژه!
کد شناسه :42544

مروج الذهب و معادن الجوهر

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب مروج الذهب و معادن الجوهر : مروج اذهب یکی از کتب مهم تاریخی است که علی بن حسین مسعودی، مورخ و جغرافی دان بزرگ شیعی، در نیمه اول قرن چهارم هجری آن را تالیف کرده است. این جهانگرد تیزبین و مورخ چیره دست حاصل یک عمر جهانگردی و مطالعه عمیق خود را در اندیشه و رفتار اقوام مختلف در این کتاب به رشته تحریر درآورده است و...