تخفیف ویژه!
کد شناسه :42544

مروج الذهب و معادن الجوهر

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب مروج الذهب و معادن الجوهر : مروج اذهب يكي از كتب مهم تاريخي است كه علي بن حسين مسعودي، مورخ و جغرافي دان بزرگ شيعي، در نيمه اول قرن چهارم هجري آن را تاليف كرده است. اين جهانگرد تيزبين و مورخ چيره دست حاصل يك عمر جهانگردي و مطالعه عميق خود را در انديشه و رفتار اقوام مختلف در اين كتاب به رشته تحرير درآورده است و...