تخفیف ویژه!
کد شناسه :32013

ها كردن

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب ها كردن : بخشي از كتاب- كنترل را دستم گرفته ام و طوري، انگار كه بي اهميت باشد، پشت به او لم داده ام روي مبل. ديگر بايد وقت حركت هاي گربه باشد. حالا هركسي هرچه دلش مي خواهد بگويد؛ ولي به نظر من كه هيچ چيزش شبيه نيست. شايد فقط همان كش آمدن دست، چيزي شبيه خستگي در كردن، آن هم نه آن قدر دقيق كه خودش مي گويد و...