تخفیف ویژه!
کد شناسه :42443

ترانه ایمنی(1) - گل چی شده، قیچی شده

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب ترانه ایمنی(1) - گل چی شده، قیچی شده : بخشی از کتاب-چی، چی ، قیچی- قیچی چی رو برید؟ چی؟ موی عروسکش رو- موهای اسباب بازی خوشگل و کوچکش رو- عروسکش کچل شده، وای وای!- اشک می ریزه، های های- چی چی، قیچی- قیچی چی رو برید؟ چی؟ موهای جون جونی شو- کاکل پیشونی شو و...