حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :31204

جستارهای صدرایی

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب جستارهای صدرایی : هدف کلی این مقاله، بازسازی روشی است که صدالدین محمد شیرازی، معروف به صدرا (1) بطور تلویحی، آن را ساختن نظریه اصالت وجود خود بکار برده است. ریشه این نظریه، از حیث تاریخی، به اندیشه ابن سینا در بابحکمه المشرقیین باز می گردد؛ ابن سینا اشاره کرده است که می خواهد فلسفه ای تاسیس کند که در اصل، بطور خاص، شرقی باشد و...