حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :1571

بازی های نمایشی در ایران

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

در ایران در سالهای دور که وسایل تفریح و سرگرمی اندک بود،در مجالس شادی مانند: عروسیها، ختنه سوران،پاتختی و تولدهازمانی که زنان گرد هم جمع می شدند،به اجرای بازی می پرداختند. این بازی ها جنبه های نمایشی فراوانی دارند.ابتدامطربهای زنانه به مجالس زنانه می رفتند و به اجرای رقص و آواز می پرداختند، اما به تدریج این رقص ها و آوازها به صورت داستان درآمدند.این داستانها به صورت گفتو گویی آوازی بین خواننده و یکی از زنان حاضر در مجلس یا جمعیت زنان صورت می گرفت . ..