تخفیف ویژه!
کد شناسه :41741

چراغ دل زنت را روشن كن

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب چراغ دل زنت را روشن كن : بخشي از كتاب- با يك يادداشت شروع شد، دستخطي بر روي تكه اي كاغذ خط دار و خاكستري. قلب زن از رايحه عطري كه از پاكت به مشام مي رسيد به تپش افتاده بود. او، درحالي كه از زيبايي نامه لذت مي برد، آن را گشود و همينكه خواند، شگفتي اش بي درنگ به شادي تبديل شد. او با اين يادداشت كه در آن نوشته شده بود وي خواستني ترين زن جهان است، كاملا مجذوب شد و...