تخفیف ویژه!
کد شناسه :41717

نظریه برنامه ریری دیدگاهای سنتی و جدید

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب نظریه برنامه ریری دیدگاهای سنتی و جدید : تعاریفی که از نظریه داده شده، بسیار پرشمارند و قطار کردن حتی مهم‌ترین آن‌ها جز سرگردان کردن خواننده فایده‌ای نخواهد داشت، اما می‌توان این تعاریف را برحسب میزان تاکیدی که بر برخی ویژگی‌ها دارند، روی یک پیوستار قرار داد و نوعی طبقه‌بندی بسیار ملایم و ساده شده از انواع نظریه عرضه کرد. در این صورت تعاریف بهتر فهمیده خواهند شد. معیارهای مختلفی برای تشکیل این پیوستار می‌توان برگزید که از میان آن‌ها به نظر ما چهار متغیر رویکرد به حقیقت، مرز علم و غیرعلم، رابطه با جهان‌اجتماعی (رابطه با ارزش‌ها، منافع و قدرت) و زمان از همه مهم‌ترند و البته خوشبختانه به‌طور نسبی این چهار متغیر با هم تغییر کرده‌اند و...