تخفیف ویژه!
کد شناسه :4240

بيان انديشه در موسيقي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب بيان انديشه در موسيقي - "سيدني والتر فينكلشتاين" كه از معتقدان به رئاليسم اجتماعي و داراي گرايش سياسي چپ بود كتاب هاي بسيار در زمينه هنر ها، ادبيات، فرهنگ و موسيقي نوشت. اثر حاضر نيز يكي از اين گونه آثار است. ترجمه فارسي اين كتاب از آخرين متن ويراسته و بازنگري شده آن انجام شده است. نوشته ها و نقدهاي فينكلشتاين در زمينه موسيقي، هنر و ادبيات طيفي بسيار گسترده تشكيل مي داد و موضوعاتي چون موسيقي جاز، موسيقي كلاسيك، نقد موسيقي، زيبا شناسي، نقد ادبي، زندگي و آثار هنرمندان برگزيده رئاليسم در هنر و ادبيات و نقش آن در مطالعات فرهنگي مي شد و...