تخفیف ویژه!
کد شناسه :10017

نفر هفتم

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب نفر هفتم : بخشي از كتاب-ساچي، پسر نوزده ساله اش را از دست داد چون هنگام موج سواري در خليج هانالي كوسه بزرگي به او حمله كرد. در حقيقت اين كوسه نبود كه باعث مرگش شد؛ وقتي جانور پاي راستش را قطع كرده بود، تنها و دور از ساحل، دستپاچه و غرق شده بود. به همين دليل علت رسمي مرگ پسر ساچي غرق شدگي اعلام شده بود و...