تخفیف ویژه!
کد شناسه :10017

نفر هفتم

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب نفر هفتم : بخشی از کتاب-ساچی، پسر نوزده ساله اش را از دست داد چون هنگام موج سواری در خلیج هانالی کوسه بزرگی به او حمله کرد. در حقیقت این کوسه نبود که باعث مرگش شد؛ وقتی جانور پای راستش را قطع کرده بود، تنها و دور از ساحل، دستپاچه و غرق شده بود. به همین دلیل علت رسمی مرگ پسر ساچی غرق شدگی اعلام شده بود و...