تخفیف ویژه!
کد شناسه :11297

قانون مدنی99

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب قانون مدنی : قانون مدنی در سه دوره قانون‌گذاری به تصویب رسیده است: جلد اول از ماده 1 الی 955 در دوره ششم قانون‌گذاری به تاریخ هجدهم اردیبهشت ماه 1307 و جلد دوم از ماده 956 ال 1206 در دوره نهم قانون‌گذاری: از ماده 956 تا 957 در ششم بهمن ماه 1313 و از ماده 976 تا 1030 در بیست و هفتم بهمن ماه 1313 و از ماده 1062 تا 1119 در هفدهم فروردین ماه 1314 و... از تصویب مجلس شورای ملی گذشت و...