حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :29119

تاریخ مختصر نئولیبرالیسم

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب تاریخ مختصر نئولیبرالیسم : نئولیبرالیسم در وهله ی نخست نظریه ای درمورد شیوه هایی در اقتصاد سیاسی است که براساس آنها با گشودن راه برای تحقق آزادی های کارآفرینانه و مهارت های فردی در چارچوبی نهادی که ویژگی آن حقوق مالکیت خصوصی قدرتمند، بازارهای آزاد و تجارت آزاد است، می توان رفاه و بهروزی انسان را افزایش داد و...