حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :29087

یادداشتهای انقلاب

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب یادداشتهای انقلاب : این کتاب مجموعه از مقالات، سخنرانی و مصاحبه پیرامون انقلاب اسلامی ایران در سال های بعد از دوم خرداد می باشد. ظرف 25 سال گذشته حجم انبوهی از مطالب پیرامون انقلاب به رشته تحریر درآمده است. حجم انبوه تری نیز در قالب سخنرانی، فیلم و غیره تولید شده است. در دانشگاه و برای کلیه رشته های دانشگاهی، دو واحد درس اجباری به نام انقلاب اسلامی وجود دارد و...