تخفیف ویژه!
کد شناسه :28516

ذهنيت تان را تغيير دهيد تا زندگي تان تغيير كند

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب ذهنيت تان را تغيير دهيد تا زندگي تان تغيير كند : بهتر و شيرين تر كردن زندگي ميل و اراده مي طلبد. به واسطه ي خواست و اراده است كه تصميم مي گيريم چگونه از تجارب زندگي مان استفاده كنيم و چگونه نظريات شخصي را كه در زندگي مان نقش مهم دارند درك كنيم و آن ها را به كار ببنديم. به جاي درنظرگرفتن هركس و هرچيز به عنوان تهديد يا مانع، مي توانيم انتخاب كنيم تا هر لحظه را فرصتي براي موفقيت و كسب آرامش بدانيم و...