حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :14356

دو قرن سکوت

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب دو قرن سکوت : آنچه در بخش سوم این کتاب هر چند به اختصار برگزار شده است دستگیر خواننده محترم می‌شود این است که عکس‌العمل ایرانیان در برابر اسلام فوق‌العاده نجیبانه و سپاسگزارانه بوده و از یک نوع توافق طبیعی میان روح‌اسلامی و کالبد ایرانی حکایت می‌کند. اسلام برای ایران و ایرانی در حکم غذای مطبوعی بوده که به حلق گرسنه‌ای فرو رود، یا آب گوارایی که به کام تشنه‌ای ریخته شود. طبیعت ایرانی مخصوصا با شرایط زمانی و مکانی و اجتماعی ایران قبل از اسلام، این خوراک مطبوع را به خود جذب کرده و از آن نیروی حیات گرفته است و...