تخفیف ویژه!
کد شناسه :27933

سرزمين سحرآميزمجموعه دوم

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب سرزمين سحرآميزمجموعه دوم : بخشي از كتاب- بينگ! بينگ! بينگ! صبح زود يك روز تعطيل بود. اريك هينكل از رختخواب بيرون پريد و زنگ ساعت را خاموش كرد. او در نور ضعيف اتاق به روبه رويش خيره شد و سعي كرد خوابش را به ياد بياورد. سپس خوابي را كه ديده بود، به ياد آورد. با دلخوري گفت: واي ! نه. يك شب ديگر بدون اينكه خواب درون را ببينم، گذشت و...