تخفیف ویژه!
کد شناسه :28270

هرمان هسه و شادمانی های کوچک

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب هرمان هسه و شادمانی های کوچک : من دریافته ام که دوست داشته شدن هیچ و اما دوست داشتن همه چیز است و بیش از آن بر این باورم که آنچه هستی ما را پرمعنی و شادمانه می سازد، چیزی جز احساسات و عاطفه ی ما نیست... پس آن کس نیک بخت است که بتواند عشق بورزد. این مجموعه گزینه ای است از شادمانی های کوچک، خاطرات اشعار، داستان های کوتاه و نامه نگاری های هرمان هسه و...