تخفیف ویژه!
کد شناسه :16410

ادم اسميت

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب ادم اسميت : ادم اسميت از آن استادان كهن است كه هركس با هر منش و روش او را به استادي مي شناسد؛ محافظه كاران و ماركسيست ها، ليبرال ها و ضدراديكال ها، اقتصاددانان، فيلسوفان و جامعه شناسان همگي به استادي او معترفند. گروه هاي مختلف هريك چيزي را در آثار او ستايش مي كنند و...