تخفیف ویژه!
کد شناسه :27496

عقايد يك دلقك

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب عقايد يك دلقك - اين كتاب نافذترين اثر "هاينريش بل" و از نظر عاطفي ثمره نبرد مرگ آميز عشق و دين است. اين كتاب واگويه هاي نيشداري است كه به ياري آن ها راوي داستان "هانس اشناير" در سن بلوغ فكري بيست و هشت سالگي ظرف چهار ساعت" پاره پاره زندگي گذشته را كنار يكديگر مي نشاند. او يك دوره هيجده ساله خاطرات را مرور مي كند. از آخرين سال هاي حاكميت آلمان نازي تا دهه شصت آشوب زده. آن چه در طول اين صفحات بازگفته مي شود، تراژدي و غمنامه آدم بي ديني است كه دختر دينداري را دوست مي دارد؛ تراژدي پسري است كه نمي تواند پدر و مادرش را دوست بدارد، مرد جواني كه آينده روشني پيش روي خود نمي بيند و...