تخفیف ویژه!
کد شناسه :27455

از كافكا تا كافكا

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

عنوان نخستين كتاب كافكا توصيف يك نبرد است. نبردي كه نه امكان پيروزي مي‌گذارد نه امكان شكست و، بااين‌همه، نه قادر است كه آرامش يابد و نه پايان گيرد. گويي كه همواره اين گفت‌وگوي كوتاه در ذهن كافكا در كار است: «درهرحال تو از دست رفته‌اي. ــ?پس بايد دست بكشم؟ــ نه، اگر دست بكشي، از دست رفته‌اي.» بدين لحاظ است كه سخن‌گفتن از كافكا هر آينه مخاطب ساختن هر يك از ماست. كتاب از كافكا تا كافكا مي‌خواهد چنين نبردي را توصيف كند، نبردي تاريك، تحت پوشش تاريكي، كه با ساده‌انديشي بيش از اندازه مي‌توان گفت داراي چهار وجه است: رابطه با پدر، رابطه با ادبيات و رابطه با دنياي زنان؛ اين سه شكل مبارزه به‌گونه‌اي عميق‌تر مطرح مي‌شوند تا نبرد معنوي را شكل دهند