تخفیف ویژه!
کد شناسه :27301

هم نواي درد

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

تا آنجا كه نويسنده مي داند تا كنون تحقيقي كامل و علمي در خصوص تحليل و بررسي اشعار اديب برومند، شاعر معاصر ايران، صورت نگرفته است. شايد اين نخستين كتابي است كه به عنوان پژوهشي مستقل به تعيين جايگاه اديب در تاريخ ادبي معاصر ايران مي پردازد. در اين پژوهش بايكي ازرويكردهاي «نقد فرماليستي» (آشنايي زدايي)به تحليل محتواي چهار مجموعه ي شعر اديب به نام هاي : «حاصل هستي»، «گل هاي موسمي»، «سرود رهايي» و «پيام آزادي»پرداخته شده است . تا آنجا كه امكان داشته باشد به اشعار شاعر از نقطه نظر انواع آشنايي زدايي در حوزه هاي موسيقايي، معنايي ، واژگاني و باستان گرايي (واژگاني و نحوي)، توجه مي شود.