حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :322

بی مترسک

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب بی مترسک - بخشی از متن - از ساعت شش صبح بیدار بودیم. وسایل بار ماشین بود و منتظر نشسته بودیم. هفت و نیم شد. معاون وزیر هنوز نیامده بود و داشت از لایرویی کارون بازدید می کرد. اما بخشی از تیم حفاظتی اش پیش ما آمده بود تا از امنیت منطقه اش مطمئن شود. توی این سه روز این همه ماشین این جا و وسط این بیابان ندیده بودیم. با این که "حنیف نژاد" نشانی مان را داده و سفارش مان را کرده بود اما اولین کاری که بعد از پیاده شدن از ماشین هایشان کردند این بود که اول خودمان و بعد ماشینمان را تفتیش کردند و...