تخفیف ویژه!
کد شناسه :322

بي مترسك

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب بي مترسك - بخشي از متن - از ساعت شش صبح بيدار بوديم. وسايل بار ماشين بود و منتظر نشسته بوديم. هفت و نيم شد. معاون وزير هنوز نيامده بود و داشت از لايرويي كارون بازديد مي كرد. اما بخشي از تيم حفاظتي اش پيش ما آمده بود تا از امنيت منطقه اش مطمئن شود. توي اين سه روز اين همه ماشين اين جا و وسط اين بيابان نديده بوديم. با اين كه "حنيف نژاد" نشاني مان را داده و سفارش مان را كرده بود اما اولين كاري كه بعد از پياده شدن از ماشين هايشان كردند اين بود كه اول خودمان و بعد ماشينمان را تفتيش كردند و...