تخفیف ویژه!
کد شناسه :27188

عکاسی و نظریه

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب عکاسی و نظریه : کتاب پیش رو عکاسی و نظریه، بررسی تطبیقی نظریه های ساختارگرایی و پساساختارگرایی در نقد عکس نام داد. این کتاب، در دو راستای نقد نظری و عملی، نگاهی است از زاویه دید رویکردهای ساختارگرایی و پساساختارگرایی به دنیای عکاسی و مقایسه میان این دو. به شکل دقیق تر، این کتاب تلاش دارد ابتدا در سطح نظری، طبیعت عکس را تحلیل کند و...