تخفیف ویژه!
کد شناسه :641

شب هاي پيشاور

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب شب هاي پيشاور : براي كشف حقيقت و پي بردن به اسناد حديث غدير و اين روز مهم تاريخي از كتب اكابر علماي عامه مراجعه كنيد به همين كتاب، تا بدانيد چنين روزي وجود داشته و بسيار مهم هم بوده است. هزار و سيصد سال متجاوز است كه اموي ها و خوارج و نواصب و اتباع آن ها خواستند اين چراغ را خاموش كنند نتوانستند چگونه آقاي هيكل و امثال آن ه چنين قدرتي دارند و...