تخفیف ویژه!
کد شناسه :20350

جامعه شناسي سياسي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب جامعه‌شناسي سياسي : بي‌شك ريشه همه شاخه‌هاي دانش سياسي نوين و از آن جمله جامعه‌شناسي سياسي را مي‌توان در فلسفه سياسي قديم يافت. اگر جامعه‌شناسي سياسي را به طور كلي به عنوان كوشش فكري و در جهت توضيح و تبيين پديده‌ها و رفتارها و ساخت‌هاي سياسي به وسيله عوامل اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي تعريف كنيم، در آن صورت نمونه‌هاي بسياري از چنين كوشش در انديشه فلسفي پيشتازان تفكر سياسي يافت مي‌شود و...