تخفیف ویژه!
کد شناسه :26947

زن زيادي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب زن زيادي : بخشي از كتاب- دود همه حياط را گرفته بود و جنجال و بيا برو بيش از همه سال بود. زنها ناهارشان را سر پا خورده بودند و هرچه كرده بودند نتواسته بودند بچه ها را بخوابانند. مردها را از خانه بيرون كرده بودند تا بتوانند چادرهايشان را از سر بردارند و توي بقچه بگذارند و به راحتي اين طرف و آن طرف بدوند. داد و بيداد بچه ها كه نحس شده بودند و...