تخفیف ویژه!
کد شناسه :26941

ديد و بازديد

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب ديد و بازديد : بخشي از كتاب- سرم درد گرفته بود و از اينكه در اين جا هم نمي توانستم دمي راحت باشم خيلي كسل بودم. آقاي- ط- نماينده مجلس از وقتي كه اين مردكه روزنامه نويس ميدان دار مجلس شده بود خاموش مانده بود و آب نبات مي مكيد. بلند شدم و خداحافظي كردم: - خيلي مشعوف شدم. خيلي بايد ببخشيد و...