تخفیف ویژه!
کد شناسه :615

شازده کوچولو

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب شازده کوچولو - بخشی از متن - یک بار شش سالم بود که تو کتابی به اسم قصه های واقعی که درباره ی جنگل بکر نوشته شده بود. تصویر محشری دیدم از یک مار "بو آ" که داشت حیوانی را می بلعید. تو کتاب آمده بود که: مارهای بو آ شکارشان را همین جور درسته قورت می دهند و بی این که بجوندش. بعد دیگر نمی توانند از جا بجنبند و تمام شش ماهی را که هضمش طول می کشد می گیرند می خوابند. این را که خواندم، راجع به چیزهایی که تو جنگل اتفاق می افتد کلی فکر کردم و دست آخر توانستم با یک مداد رنگی اولین نقاشیم را از کار درآرم و...