تخفیف ویژه!
کد شناسه :14405

عهد جديد

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب عهد جديد : عهد جديد مجموعه آثاري است كه مسيحيان به كتاب مقدس عبراني افزوده اند. اين مجموعه مشتمل بر بيست و هفت اثر است كه جملگي به زباني يوناني نگاشته شده اند، هرچند شواهدي در دست است كه انجيل متي داراي نسخه اصلي آرامي بوده است. اين بيست و هفت نوشته جايگاه يگانه اي در منابع مسيحيت دارند، چراكه معيار ايمان و عالي ترين منبع ديني مسيحيان شمرده مي شوند و...