تخفیف ویژه!
کد شناسه :522

كارگرداني فيلم

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب كارگرداني فيلم - اين كتاب تركيبي است از يك رشته سخنراني كه هفتاد و پنج كارگردان بين المللي سرشناس، نيمه سرشناس و در مواردي كم شناخته شده( در ايران) در "مركز مطالعات سينماي پيشرفته وابسته به موسسه آمريكايي فيلم" ايراد كرده اند. تدوين كننده "اريك شرمن"، كه فرزند "ويست شرمن" كارگردان معروف آمريكايي است، مطالب اين سخنراني ها را برحسب موضوع تقسيم و طبقه بندي كرده و در فصول يازده گانه كتاب جاي داده است و...