تخفیف ویژه!
کد شناسه :269

عشق و تنهایی

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب عشق و تنهایی - ذهنی که آزاد گشته و به ورای احساس رنج و اندوه رفته از هر گونه آزار و ضربه دیدن مصون خواهد ماند و در هیچ شرایطی هیچ ضربه ای نمی تواند بر او وارد بشود و اثر بگذارد. بر چنان هستی آزاد و فارغی نه مداهنه و تملق اثر می گذارد و نه نیش و ضربه؛ هیچ چیز نمی تواند بر آن ذهن اثر گذار باشد و البته این بدان معنا نیست که چنان ذهنی یک دیوار دفاعی به دور خود کشیده است، بلکه بر عکس است؛ آن ذهن فوق العاده حساس، انعطاف ناپذیر، نرم و دریافت کننده است و...