تخفیف ویژه!
کد شناسه :50

پسری روی سکوها

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب پسری روی سکوها : پسری روی سکوها جزییات گفته و نگفته ی بیش از چهار دهه فوتبال ایران است. بازتابنده ی تاریخ و سیاست همان سال ها. آمیخته به درددل های خصوصی. بی پروا. وقایع نگاری ست به روایت حمیدرضا صدر به عنوان یک شیفته ی فوتبال و ناظری بی تاب که از زدن نیش به خودش پروایی نداشته و...