تخفیف ویژه!
کد شناسه :1255

برآمدن پول تاریخ مالی جهان

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب برآمدن پول تاریخ مالی جهان : نیل فرگوسن یکی از مشهورترین تاریخ نگاران بریتانیا، استاد تاریخ در دانشگاه هاروارد، دستیار پژوهشی کالج جیزز دانشگاه اکسفورد و دستیار ارشد انستیتو هوور دانشگاه استنفورد است. آثار او، کاغذ و آهن، امپراتوری، غول، و جنگ دنیا مورد استقبال قرار گرفته اند. آخرین اثر او بازارهای مالی و رهیافت جنگ های جهانی نام دارد و...