تخفیف ویژه!
کد شناسه :26024

با خدا همه چيز ممكن است

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب با خدا همه چيز ممكن است : بخشي از كتاب-در طبيعت ما قوانين بسيار ساده وجود دارد كه هركدام مي تواند براي مان الهام بخش موفقيت باشد. شناخت، رعايت و زندگي كردن اين قوانين هم مي تواند كمك بسيار فوق العاده اي به رشد و پيشرفتمان كند و اينكه آرامش و نشاط مان را روزافزون سازد. به طبيعت بايد همچون يك آموزگار بزرگ نگاه كنيم و...