تخفیف ویژه!
کد شناسه :1270

مددکاری اجتماعی کار با جامعه

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب مددکاری اجتماعی کار با جامعه : مددکاری اجتماعی یک خدمت حرفه ای است که براساس دانش و مهارت های ویژه بنا شده و هدف آن کمک به افراد، گروهها و جامعه است تا بتوانند استقلال شخصی و اجتماعی و رضایت خاطر فردی و اجتماعی را بدست آورند و در سلامتی فیزیکی، روانی و اجتماعی مسئولیتهای فردی و اجتماعی خود را انجام دهند و...