تخفیف ویژه!
کد شناسه :25982

شاعر مردم

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب شاعر مردم : یکی از ویژگی های اساسی شعر مشروطه، توجه به مردم و مسائل روز است. شعر هم از جهت مفهوم و از لحاظ زبان و فرم به صورتی درآمد که بازگو کننده پیام شاعر به مردم باشد. این تعهد ادبی و علاقه و اشتیاق شاعران برای به نمایش گذاشتن خواست ها و نیازهای توده مردم و آشنایی گروهی از ایرانیان با جریان های ادبی و اجتماعی ای که در آستانه انقلاب اکتبر 1917 در روسیه می گذشت، سبب شد که شاعرانی چون ادیب الممالک، فرخی یزدی، میرزاده عشقی، ابوالقاسم لاهوتی و نسیم شمال و دیگران بیان نیازها و محرومیت های توده مردم را در توده نقدهای سیاسی و اجتماعی خود، موضوع اصلی کارشان قرار دهند و...