تخفیف ویژه!
کد شناسه :25907

زندگی جنگ و دیگر هیچ

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب زندگی جنگ و دیگر هیچ : بخشی از کتاب- با قدمهای مردد وارد اتاق شد، با حالتی که چیزی را بخواهد و نداند چه طور بگوید. به یک چمدان تکیه داده بود و مرا نگاه می کرد و در همان حال یک پایش را در هوا تکان می داد. ماه نوامبر بود، باد سرد زمستان، درختان ویلای مرا خشک کرده بود. -راسته که تو می خوای بری؟ و...