تخفیف ویژه!
کد شناسه :25597

جامعه شناسي هنر

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب جامعه شناسي هنر - آن چه در اين كتاب آمده است مجموعه اي است از مقالات، در باب جامعه شناسي هنر و ادبيات، برگرفته از سه مكتب فكري متشخص و تاثير گذار در قرن بيستم. اولين جهت نظري ارائه شده ( نظريه ي انتقادي مكتب فرانكفورت ) است. كه از دل موسسه ي مطالعات  اجتماعي دانشگاه فرانكفورت برآمده و نظريه زيبا شناسي « تئودور آدورنو » را مي توان درخشان ترين جهت گيري نظري اين نحله دانست كه حاصل نفي راهبرد اساسي روشنگري، يعني تخصصي كردن دانش است. نوشته هاي آدورنو كه تركيبي ديالكتيكي است از آن چه جامعه شناسي، فلسفه، نظريه ادبي  و... مي خوانند، شاخصه ي هنر مدرن را نوعي ضد اجتماعيت يا خود بنيادي مي دانند و...