تخفیف ویژه!
کد شناسه :1260

راهنماي شرح حال و مصاحبه ي تشخيصي براي روان شناسان

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب راهنماي شرح حال و مصاحبه ي تشخيصي براي روان شناسان : اين كتاب به شما كمك مي كند تا با فنون اخذ شرح حال روان پزشكي و نگارش آن آشنا شويد. همه ي چيزهايي كه در تدوين شرح حال و طرح درمان به آن احتياج داريد در اين كتاب آمده است. تسلط بيش تر بر فنون منوط به تمرين افزون تر است كه مصداق آن در جمله ي زير آمده است: كار نيكو كردن از پر كردن است و...