تخفیف ویژه!
کد شناسه :25997

دوست مشترک ما (2جلدی)

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب دوست مشترک ما - این کتاب درباره پول و اثری که پول در زندگی دارد، سخن می گوید. این موضوع در نخستین داستان "دیکنز" هم نقشی مهم بازی می کند. لیکن آن قدر که دیکنز در این آخرین اثر کامل خود روی قدرت و نیروی پول تأکید نشان داده است در هیچ یک از آثار دیگرش چنین تأکیدی ننموده است. دسیسه اصلی و کانونی قتل هارمون نشان می دهد و ثابت می کند که به ارث بردن ثروتی هنگفت، ظاهرا وارثان آن دارایی، یعنی نودی - بافین- پرستارش بلاویفر را به تباهی کشانده است، درست همان گونه که( آرزوی حرمت یافتن در سطح جامعه) برادر لیزی هگزم یعنی چارلی را هم، به فساد و تباهی سوق می دهد و...